Política de privacitat

 

Cada vegada que utilitzi aquest lloc web estarà sota l'aplicació de la nostra Política de Privacitat vigent en cada moment, havent de revisar aquest text per comprovar que hi està d'acord. El fet de navegar pel nostre lloc web implica l'acceptació de la nostra política de privacitat.

Les dades personals que ens aporta seran objecte de tractament en un fitxer responsabilitat de ServiShopping s.c.p. amb les següents finalitats:


1-  El desenvolupament, compliment i execució del contracte de compravenda dels productes i / o serveis que ha adquirit o de qualsevol altre contracte entre ambdues parts.


2-  Proporcionar-li informació sobre els serveis de ServiShopping, incloent, en relació amb aquests serveis, l'enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent (com SMS) així com a través de la realització de trucades telefòniques.


3-  ServiShopping, s.c.p. amb domicili social al Carrer Gomis, 34 de Barcelona amb CP: 08023, com a responsable del fitxer, es compromet a respectar la confidencialitat de la seva informació de caràcter personal i a garantir l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant carta adreçada a l'adreça anteriorment indicada a l'atenció de "ServiShopping" o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic, en tots dos casos facilitant una fotocòpia del seu document nacional d'identitat, o del seu passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui. En el cas que decidís exercir aquests drets i que com a part de les dades personals que ens hagués facilitat, hi consti el correu electrònic, li agrairíem que en l'esmentada comunicació ens faci constar aquesta circumstància indicant l'adreça de correu electrònic respecte de la qual s’exerciten els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.


4-  L'usuari (vostè) per la present garanteix que les dades personals proporcionades són certes i correctes i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les mateixes. Qualsevol pèrdua o dany causat al lloc o la persona responsable del lloc web o a qualsevol tercer mitjançant la comunicació d'informació errònia, inexacta o incompleta en els formularis de registre serà responsabilitat exclusiva de l'usuari.Contacteu-nos

Si teniu dubtes sobre la nostra política de privacitat o voleu modificar les vostres dades, us podeu posar en contacte amb nosaltres:

C/ Gomis, 34
Barcelona
08023 Barcelona
Espanya

  • Telèfon: 937 049 466